banner banner banner

เรื่องย่อ

อเมริกาในยุค 1943 ที่ตอนนั้นด้วยภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ชายชาวอเมริกันจำนวนมากต้องไปออกรบ บ้างก็เสียชีวิต บ้างก็หายสาปสูญ ส่งผลให้จำนวนประชากรเพศชายขาดแคลนจนกระทบไปถึงภาคส่วนต่างๆ ของประเทศรวมไปถึงวงการกีฬา ว่าง่ายๆ คือไม่มีผู้ชายเพียงพอที่จะมาเล่นกีฬาตามลีคส์ต่างๆ

Thai HD
0 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close

close

close banner

close banner