banner banner banner

เรื่องย่อ

เชน ตู้ว และทีมงานของเขาได้เริ่มต้นการผจญภัยอีกครั้งผ่านไปยังป้อมปราการที่มีกับดักซ่อนเอาไว้ทุกจุดของทางเข้าที่จะนำไปสู่สมบัติอันลึกลับของโมซี เพื่อนำของอันล่ำค่าไปแลกเปลี่ยนกับอิสระของแฟนสาวในระหว่างที่ถูกจับเป็นตัวประกัน

Soundtrack(T) HD
0 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close

close

close banner

close banner