banner banner banner

เรื่องย่อ

หัวหน้ารัฐมนตรีของกรุงเกรละ รัฐบาลประเทศอินเดียภายใต้การปกครองของ Kadakkal Chandran เขามีแนวคิดต้องการฉ่อโกงภายในระบบบริหารของเขาและการปกครองแบบเผด็จการทำให้เกิดศัตรูมากมาย เหตุการณ์ต่างๆจึงเข้มข้นขึ้นเมื่อเขาถูกกล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า

Soundtrack(T) HD
0 /10

แสดงความคิดเห็น

หนังที่คุณอาจสนใจ

close

close

close

close banner

close banner