banner banner banner

เรื่องย่อ

สร้างจากเรื่องจริง เรื่องราวการเจรจาระหว่างศัตรูที่ไม่มีคำว่าประนีประนอม กลุ่มคนชาวอิสราเอล, ชาวปาเลสไตน์กลุ่มเล็กๆ แต่มุ่งมั่น, กับชาวนอร์เวย์สองคนซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพออสโล ปี 1993

Soundtrack(T) HD
0 /10

แสดงความคิดเห็น


close

close

close

close banner

close banner